logo    
xian-1
 
品墨善雅茶器入宫典藏
 
   
 

2011.7 品墨善雅茶器正式进入京都,典藏于故宫。

到北京,不能不到故宫。
关于故宫,也许它的最初建造者——朱棣,从没想过有一天他庄严神秘的宫殿会一天接待数万游客。大内历来也是皇家珍宝的聚集地,从全国各地甚至外邦进贡搜罗的各种奇珍异宝,皇帝下旨督办或直接精心制造的亦不在少数。
故宫是世界上最著名的旅游点之一。


 
   
     
     
xian-1
WIN-1
WIN-2
WIN-3 WIN-4
xian-1
com
Copyright ? 2011 Peasgare Inc. All rights reserved.